top of page

Duurzaamheid

Wij vinden het belangrijk dat ook de generaties na ons een fijne wereld hebben om in te leven. Om die reden werken wij volgens het Cradle to Cradle principe en zitten wij in het certificeringstraject voor het behalen van het CSC Keurmerk.

 

Cradle to Cradle principe

Dit principe gaat uit van de gedachte dat afval bij voorkeur een grondstof is voor nieuwe producten. Een goed voorbeeld is hoe wij omgaan met puin. Dat vervoeren wij naar gespecialiseerde partners, die het puin breken, zeven en/of reinigen, waarna wij het weer inzetten als nieuwe grondsoort in onze betonmortel. Uiteraard zonder dat de kwaliteit eronder lijdt.

 

Wij hebben hierbij als doelstelling de kringloop van zand en grind ‘sluitend’ te maken’ en denken in dit verband ook actief mee met opdrachtgevers om duurzaamheid te bevorderen.

 

CSC Keurmerk
Het keurmerk CSC geeft zekerheid voor de afnemers van beton. De duurzame productie van beton wordt gegarandeerd en is de standaard om mee samen te werken. Afnemers van beton kunnen erop rekenen dat de keurmerkhouder meedenkt, adviseert en een hoogwaardige bijdrage levert aan de duurzaamheid van de te realiseren projecten.

 

Ambitie

Hagen Beton heeft de ambitie om een innovatieve, duurzame speler in de branche te zijn. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en duurzaamheid realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Samenwerking in de gehele keten is hierbij van groot belang. 

Hagen Beton produceert momenteel haar betonmortel CO2 Neutraal met maximale toepassing van secundair toeslagmateriaal. Om dit te bereiken kopen wij onze energiebehoefte gecertificeerd CO2 neutraal in. Onze afvalstromen worden gerecycled, betonpuin wordt 100% als betonpuingranulaat ingezet bij de productie van Hagen Betonmortel. Om de milieubelasting van onze transportbewegingen te beperken worden chauffeurs begeleid d.m.v. een efficiënt transportvolgsysteem en het toepassen van biobrandstoffen. Ons modern wagenpark voldoet aan de strengste milieueisen ( Euro 6 ) en hebben ontheffing om binnen milieu zones zoals in Amsterdam en Utrecht te mogen rijden en werken.

Hagen Groep: 

Tom Verburg: 0294 412 412

Emailadres: tom@hagengroep.nl

Jimme Akkerman: 0294 412 412

Emailadres: jimme@hagengroep.nl

Betoncentrale: 0294 491 600

Emailadres: beton@hagengroep.nl

bottom of page